Продукти / Фармация и козметика

Вакуум-изпарителни-инсталации

Фармация и козметика

Фармацевтичната промишленост изисква сложни процесни съдове и решения, състоящи се от различни съвкупни системи с различни конфигурации. Биомашиностроене АД има голям асортимент от производство на съдове и апарати за фармацевтичната промишленост. Използваме последните новости в инженеринга и производството на тези изделия.

Вакуум-изпарителни-инсталации

Вакуум-изпарителни инсталации

В своите разновидности Вакуум-изпарителните инсталации намират приложение за концентриране на бистри и мътни плодови и зеленчукови сокове, пълномаслено или обезмаслено мляко, суроватка. Намират широко приложение във фармацевтичната промишленост, производството на биоетанол и спирт.

Вакуум-изпарителните инсталации се характеризират с висока ефективност на процеса, икономичност на ресурси необходими за тяхното функциониране и много високо качество на крайния продукт.