Продукти / Храни и консерви

Топлообменници

Храни и консерви

Храни – това са всички продукти с които се храним и пием. Те осигуряват подкрепа и удоволствие при консумирането им. Съдържат основни хранителни вещества, които се усвояват от организма за производство на енергия, растеж и поддържане на жизнените функции. Обикновено се консумират след преработване на растителни и животински продукти.

Топлообменници

Топлообменници

Кожухотръбни топлообменници

Кожухотръбните топлообменници са едни от най- широко използваните топлообменни апарати. Тяхната опростена конструкция ги прави идеално решение в процесите на охлаждане или загряване за много широко приложение.

Биомашиностроене АД е оборудвано с най-съвременни машини за производство на неръждаеми кожухотръбни топлообменници. Разполагаме с високопроизводителна техника за производство на тръбни решетки. За фиксиране на тръбите в тръбните решетки разполагаме със специализирани инструменти за развалцоване, както и автоматични орбитални заваръчни глави.
Наличната техника и технологии, както и натрупаният опит ни позволяват да покрием всички хигиенни стандарти за топлообменници използвани във фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост.

За топлообменниците работещи под налягане предлагаме продуктова сертификация съгласно PED 97/23/EC. При конструирането им прилагаме Европейска норма за проектиране EN 13445 или AD -2000 Merkblaetter.

Биомашиностроене АД покрива най-високите нива на качество на заварени съединения, с подкрепата и супервизията на нашият заваръчен надзор и качествен контрол.

Топлообменници тип "тръба в тръба"

Топлообменникът тип „ тръба в тръба“ намира приложение в процесите на топлинна обработка на течни продукти, когато процесът не изисква големи разлики между входната и изходна температури.

Състои се от концентрично разположени една в друга тръби. За увеличаване на коефициента на топлопредаване, при топлинна обработка на вискозни течности, се използват спирални вложки с променлива посока на въртене.