Продукти / Храни и консерви

Съд-за-смесване-на-вискозни-продукти

Храни и консерви

Храни – това са всички продукти с които се храним и пием. Те осигуряват подкрепа и удоволствие при консумирането им. Съдържат основни хранителни вещества, които се усвояват от организма за производство на енергия, растеж и поддържане на жизнените функции. Обикновено се консумират след преработване на растителни и животински продукти.

Съд-за-смесване-на-вискозни-продукти

Съд за смесване на вискозни продукти

Съдовете за смесване на вискозни продукти намират приложение в производството на храни и консерви, свързано с поддържането на специфични работни условия и разбъркване на компонентите. В тях протичат процеси на смесване, разбъркване, загряване или охлаждане, съхранение.

Оборудването което предлагаме гарантира оптимално управление на процесите на разбъркване и прецизно управление на термичните процеси във времето. Поставяме акцент на възможността за лесно и надеждно почистване на съдовете, с цел недопускане на замърсяване и заразяване на храните.

Съд за смесване на вискозни продукти, основна окомплектовка:

  • обеми: от 150л до 20 000л. По желание на клиента са възможни и други обеми
  • Изработен от неръждаема стомана AISI 304/2В
  • Повърхнини в контакт с продукта 2В, заваръчни шевове шлайфани с клас на грапавост Ra≤ 1.2µm
  • Изолация от минерална вата по мантела и дъното и обшита с изцяло заварена неръждаема обшивка
  • Топлообменно устройство по мантела и дъното на съда с максимално допустимо работно налягане 3bar за оптимално охлаждане/ загряване.
  • Бавнооборотен бъркащ механизъм, с конструкция ориентирана към изискванията на процеса и продукта.
  • Система за измиване със специално подбрани елементи и изчислени параметри осигуряващи безупречно измиване