Продукти / Вино

Топлообменници-тип-_тръба-в-тръба_

Вино

Виното е напитка, която се получава чрез ферментация на грозде или гроздова мъст. Основна цел на винопроизводителите е да получат продукт, съчетаващ приятни и интересни вкусови и обонятелни характеристики. Изпълнението на тази цел зависи от качеството на гроздето и от начините на неговата преработка. Биомашиностроене АД предлага цялостни проекти за производство на вино, които да удовлетворят специфичните потребности на производителя.

Топлообменници-тип-_тръба-в-тръба_

Топлообменници тип "тръба в тръба"

Топлообменникът тип „тръба в тръба“ намира приложение в процесите на топлинна обработка на течни продукти, когато процесът не изисква големи разлики между входната и изходна температури.

Състои се от концентрично разположени една в друга тръби. За увеличаване на коефициента на топлопредаване, при топлинна обработка на вискозни течности, се използват спирални вложки с променлива посока на въртене.