Продукти / Вино

Ротоферментатор

Вино

Виното е напитка, която се получава чрез ферментация на грозде или гроздова мъст. Основна цел на винопроизводителите е да получат продукт, съчетаващ приятни и интересни вкусови и обонятелни характеристики. Изпълнението на тази цел зависи от качеството на гроздето и от начините на неговата преработка. Биомашиностроене АД предлага цялостни проекти за производство на вино, които да удовлетворят специфичните потребности на производителя.

Ротоферментатор

Ротоферментатор

Ферментацията е процес, при който захарта от гроздето под въздействието на винените дрожди се трансформира в алкохол, а по време на този процес се отделя значително количество въглероден двуокис и топлина. Ферментацията и мацерацията са много важни и същевременно много чувствителни процеси. Изискват много опит и постоянно наблюдение. Единствено и само, ако тези процеси се управляват правилно, виното ще има точния вкус, цвят и мирис.

Ферментацията протича в процесни съдове от неръждаема стомана, които са с оптимални размери (съотношение на диаметър и височина) и са снабдени със специална окомплектовка, която позволява да се управлява процеса на ферментация.

Ротоферментатор, Основна окомплектовка

  • Топлообменна риза
  • Система за реверсивно въртеливо движение
  • Спирален шнек за разбъркване и разтоварване на джибрите
  • Горен люк
  • Клапан за отвеждане на газовете от ферментацията
  • Термометър
  • Люк за отвеждане на джибрите
  • Носеща рама
  • Пробен кран
  • Пулт за управление