Продукти / Вино

Ферментатор-червено-вино

Вино

Виното е напитка, която се получава чрез ферментация на грозде или гроздова мъст. Основна цел на винопроизводителите е да получат продукт, съчетаващ приятни и интересни вкусови и обонятелни характеристики. Изпълнението на тази цел зависи от качеството на гроздето и от начините на неговата преработка. Биомашиностроене АД предлага цялостни проекти за производство на вино, които да удовлетворят специфичните потребности на производителя.

Ферментатор-червено-вино

Ферментатор червено вино

Ферментацията е процес, при който захарта от гроздето под въздействието на винените дрожди се трансформира в алкохол, а по време на този процес се отделя значително количество въглероден двуокис и топлина. Ферментацията и мацерацията са много важни и същевременно много чувствителни процеси. Изискват много опит и постоянно наблюдение. Единствено и само, ако тези процеси се управляват правилно, виното ще има точния вкус, цвят и мирис.

Ферментацията протича в процесни съдове от неръждаема стомана, които са с оптимални размери и са снабдени със специална окомплектовка, която позволява да се управлява процеса на ферментация.

Екипът на Биомашиностроене АД е в състояние да консултира своите клиенти относно постигане на параметрите на процеса за производство на вино както и в подбора на оптимални технически решения за постигане на най-доброто съотношение качество, производителност и цена.

Биомашиностроене предлага широка гама от процесни съдове за ферментация на вино.

Ферментатор Универсал, основна окомплектовка

Универсалният ферментатор е цилиндричен съд от неръждаема стомана на крака, който е окомплектован с:

  • Топлообменно устройство - риза и система за контрол на температурата
  • Система за обливане на шапката – ротационно оросително устройство
  • Система за отвеждане на джибрите – бъркащ механизъм, шнек
  • Отцеждаща решетка
  • Табло за управление