Продукти / Вино

Съд-за-съхранение

Вино

Виното е напитка, която се получава чрез ферментация на грозде или гроздова мъст. Основна цел на винопроизводителите е да получат продукт, съчетаващ приятни и интересни вкусови и обонятелни характеристики. Изпълнението на тази цел зависи от качеството на гроздето и от начините на неговата преработка. Биомашиностроене АД предлага цялостни проекти за производство на вино, които да удовлетворят специфичните потребности на производителя.

Съд-за-съхранение

Съд за съхранение

Съдовете се предлагат в стандартна гама, при която са подбрани оптимални размери и окомплектовка за ефикасната работа на съоръженията, а също така и за тяхната цена.

Конструкциите на съдовете позволяват управление на технологичните процеси в широки граници, ефикасност при работата, поддържане на добра хигиена в съоръженията както и безопасност на обслужващия персонал. Съоръженията се произвеждат изцяло механизирано и се отличават с високо качество на изпълнението, което осигурява тяхната безупречна работа и естетичен външен вид.

Съдовете са предназначени за ферментация на гроздовата мъст и съхранение на вино без налягане. Могат да бъдат изпълнени на крака или на опорен пояс. При по-големи диаметри поради невъзможността да се транспортират се изграждат на място при клиента. Биомашиностроене АД предлага на своите клиенти позициониране на съдовете във винарската изба, монтаж на тръбопроводи и обслужващи площадки.

Резервоарите се предлагат със стандартни размери и окомплектовка, но по желание на клиента могат да бъдат проектирани по конкретно задание и бъдат добавени най-разнообразни инструменти към тях.