Производствени възможности

biomashin

Производствени възможности

Фирмата разполага със собствен конструктивен отдел, където работят 20 конструктори и технолози с богат опит в бранша. Създават се сложни и многообразни конструкции от неръждаема стомана с изпитани технически решения. Съоръженията се проектират с помощта на AutoCad Inventor както и специализиран софтуер за якостни изчисления. Фирмата работи върху проект за въвеждане на ERP система.

Проектантският, мениджърският и административният екип са разположени в модерна административна сграда, намираща се в директна връзка с производствения корпус. Биомашиностроене АД разполага със собствена площ от 32 000 м2 и закрити производствени площи от 15 000 м2 и до 19 м височина.

Производствени технологии:

Едно от основните предимства на Биомашиностроене АД е, че фирмата разполага с комплексно и универсално съвременно технологично оборудване за изграждане на съоръжения от неръждаема стомана.

Производството е оборудвано с пълна гама автоматично заваръчно оборудване, машини за обработка за листове, металообработващи машини с CNC, както и техника за шлайфане и полиране. Това дава възможност да бъдат изпълнени многообразни и сложни конструкции от неръждаема стомана с изключително високо качество.

Заваряването е основен процес в производството на Биомашиностроене АД. Този процес изисква висока квалификация на работния, техническия и надзорния персонал. Поради своята специфика и отговорност този процес подлежи на постоянен контрол във фирмата, включващ теоретично и практическо изпитване на заварчиците, различни видове контрол на заварените съединения и разработване на процедури по заваряване. Грижата за поддръжката и развитието на процеса по заваряване е поверена на Специалист по заваряване, който заедно със своя екип и в тясно взаимодействие с оторизирани лаборатории и TÜV-Sued непрестанно работи за развитието и усъвършенстването му.

Технологичното оборудване на фирмата е доставено от водещите Европейски производители.

Непрестанно инвестираме в нови технологии, механизация на производствените процеси и стандартизация на конструкциите.