Качество и околна среда

biomashin

Качество и околна среда

Ръководството на Биомашиностроене АД изгражда култура към създаването на качествени продукти и отношение към удовлетворяване на изискванията на клиентите. В следствие на това, във фирмата са въведени следните сертификати:

  • Система за Управление на Качеството ISO 9001:2008, която непрекъснато се контролира и усъвършенства

  • Продуктова сертификация съгласно изискванията на Директивата за Уреди под налягане на ЕС 97/23/ЕG – PED

  • Система за Управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно стандартът BS OHSAS 18001:2007
  • ГОСТ – Р – сертификат за съответствие на качеството, съгласно изискванията на държавните стандарти на Руската Федерация

  • RTN (Руски Технонадзор) за производство на уреди под налягане, съгласно изискванията на държавните стандарти на Руската Федерация

Тези сертификати позволяват вноса и узаконяването на нашите продукти на територията на Европейския Съюз, Швейцария, Руската Федерация и други държави.