събития / новини

milk
foot

2018-05-03

Ден на отворени врати

Обявяваме Ден на отворените врати за семействата на служителите на Биомашиностроене АД.

19.05.2018
10:00 – 12:30

Покана

Моля да потвърдите и да посочите имената на посетителите до 17.05.2018 в Отдел Човешки ресурси.