събития / новини

milk
foot

2018-03-09

Събитие

На 28.02.2018 Биомашиностроене АД беше домакин на събитие на STOOS Networking Bulgaria, Асоциация за иновативен мениджмънт. Лектори на събитието бяха Гергана Филипова, Директор Бизнес развитие, и Валерия Сендова, Директор Инвестиции. Темата на събитието беше "Как местна компания стана лидер в ХВП", а на събитието присъстваха участници от над 30 български и международни компании. Изключително интересна дискусия, в която се включиха лектори, служители на компанията и участници, за да обсъдят теми като управление и ангажираност на служителите, ангажираност към качество и срокове, ефективност и производителност, Lean техники и опит.