събития / новини

milk
foot

2016-06-23

Представяне на проект

Заместник-министър Любен Петров посети „Биомашиностроене“ АД в гр. Пловдив. Предприятието е специализирано в проектиране и производство на технологично оборудване за хранително-вкусова, фармацевтична и химическа промишлености. Фирмата е сред водещите в отрасъла. Тя формира 16.3% от приходите в бранша. Предприятието е осъществило редица проекти, финансирани с европейски средства. В момента там се реализира проект по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК 2014-2020. Проектът има за цел да подобри ефективността и ефикасността на ресурсите в производствения процес. Общата му стойност е 1 639 134,00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 983 480,40 лв.

Линкове към публикации

Инвестор.БГ

Министерство на икономиката

Българска стопанска камара