събития / новини

milk
foot

2016-01-12

Проект по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Проект и главна цел:

„Ефективно производство и устойчив напредък на Биомашиностроене АД“

Общата цел на настоящия проект е да утвърди конкурентните предимства на Биомашиностроене АД и да позволи на фирмата да модернизира и разшири производствените си мощности чрез закупуване на нови машини, които да създадат необходимата техническа обезпеченост.

Бенефициент: БИОМАШИНОСТРОЕНЕ АД
Обща стойност: 1 639 134 лв., от които 983 480.40 лв. Европейско и  655 653.60 лв. национално съфинансиране.
Начало: 23.12.2015 г.
Край:     23.06.2017 г.