събития / новини

milk

Новини

Какво се случва около Biomashin

foot

2018-08-27

Успешно приключен проект

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Договор №:BG16RFOP002-2.002-0495-C01
Резултати от изпълнението на проект: „Оптимизиране на инженерните процеси в Биомашиностроене АД за повишаване на управленския капацитет и растеж“

» прочети повече

2018-05-03

Ден на отворени врати

19.05.2018
10:00 – 12:30

Ден на отворените врати

за семействата на служителите на Биомашиностроене АД.

» прочети повече

2018-04-17

Тръжна документация

Проект по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
„Оптимизиране на инженерните процеси в Биомашиностроене АД за повишаване на управленския капацитет и растеж“

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

» прочети повече

2018-03-09

Събитие

"Как местна компания стана лидер в ХВП"

На 28.02.2018 Биомашиностроене АД беше домакин на събитие на STOOS Networking Bulgaria, Асоциация за иновативен мениджмънт. Лектори на събитието бяха Гергана Филипова, Директор Бизнес развитие, и Валерия Сендова, Директор Инвестиции.

» прочети повече

2018-03-08

Тръжна документация

Проект по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
„Оптимизиране на инженерните процеси в Биомашиностроене АД за повишаване на управленския капацитет и растеж“

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

» прочети повече

2017-12-15

Приз за стратегически инвеститор

Биомашиностроене АД бе отличена като стратегически инвеститор за 2017 година на специална церемония по връчване на Годишните отличия за Регион Пловдив.

» прочети повече

2017-11-20

Тръжна документация

Проект по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
„Оптимизиране на инженерните процеси в Биомашиностроене АД за повишаване на управленския капацитет и растеж“

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

» прочети повече

2017-04-27

Публично събитие

В „Биомашиностроене“ АД се проведе публично събитие във връзка с представяне на постигнатите резултати от изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

» прочети повече

2017-04-26

Информационен ден

Биомашиностроене организира публично събитие на 27.04.2017 г. във връзка с представяне на постигнатите резултати от изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ.

 

» прочети повече

2017-03-14

Нов проект

Във връзка с одобрението на  проект „Оптимизиране на инженерните процеси в Биомашиностроене АД за повишаване на управленския капацитет и растеж“ и подписан  договор за БФП, който ще се изпълнява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, на 14.03.2017 година в „Биомашиностроене“ АД се проведе информационна среща с работници и служители, които пряко ще участват в реализацията на проекта, а също така при приключването му, ще са преки потребители на постигнатите резултати.

» прочети повече

Страници: